קרן רש"י

קרן רש"י היא קרן פרטית ועצמאית הפועלת לקידום אוכלוסיות מוחלשות, בדגש על ילדים, בני נוער וצעירים, בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית.

הפסק וידאו אודות קרן רש״י להפסקת נגינה יש ללחוץ על shift + enter

את התוכניות אותן יוזמת ומפעילה הקרן, ניתן לחלק למספר תחומים:

השוואת התנאים ההתחלתיים של ילדים ממשפחות מעוטות יכולת, או ילדים מישובים הסובלים ממחסור במשאבים, על מנת להפוך את תקופת בית הספר שלהם לקרש קפיצה משמעותי בדרך להשכלה גבוהה ועתיד תעסוקתי.
השקעת מאמצים בטיפוח הפוטנציאל העצום הגלום באזורי הפריפריה, על מנת להצמיח צעירים בעלי כישורים שימשו כמודל לחיקוי ולאפשר לכל מי שמסוגל לכך, להגיע להישגים הגבוהים ביותר.
לקיחת חלק במתן מענים טיפוליים באמצעות פנימיות ומסגרות יומיות וקהילתיות, עבור ילדים ובני נוער הנמצאים בסיכון בשל התעללות, הזנחה ומצבי מצוקה נוספים.
השקעה בפיתוח והפעלה של מענים אזוריים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים – לקויות פיזיות או נפשיות, בישובי הפריפריה, עם דגש על גילאי 21 ומעלה שהמחסור בשירותים אלה עבורם בולט במיוחד.
חינוך ורווחה הם אמנם תחומי העניין העיקריים של הקרן, אך היא ממשיכה להיות מעורבת בתחומים נוספים המתקשרים לשליחותה הכוללת.