היסטוריה

ההיסטוריה של מגדל אור

בשנת 1957 הוקם מגדל אור, כמרכז שיקום לאנשים עם עיוורון או לקות ראייה, על ידי ארגון מגדלור אמריקה ישראל. מטרת האגודה הרשומה בניו-יורק: סיוע למדינת ישראל בניהול ומימון פעולות בתחום השיקום. בראש הארגון עמדה הנשיאה, גב' אניד דאנק, שהחליפה את קודמתה בתפקיד, משפחת כהן. גברת דאנק נפטרה בשנת 2019.
לאחר עשור של פעילות, בו היה ארגון מגדלור אמריקה האפוטרופוס היחיד של המרכז, הצטרף אליו משרד העבודה והרווחה.
בעקבות בקשתו של מנכ"ל משרד העבודה והרווחה, בחרה הנהלת האגודה להרחיב את פעילותה ולהתאחד עם מרכז השיקום של המשרד, ששכן במבנה רעוע ברחוב חורי 20 בחיפה ולהקים למטרה זו סדנאות נוספות.
המרכז, שהעניק שירותי שיקום והדרכה למעלה מחמישים שנה, נקלע בשנת 2010 לחובות כבדים, בגינם פורק על ידי כונס נכסים. בשנת 2011, כמענה לבקשת משרד הרווחה והשירותים החברתיים, הועברה פעילות האגודה לניהולה של קרן רש"י, באמצעות עמותת 'יעדים לצפון'. ההסדר עם הקרן שאושר על ידי בית המשפט, כיסה את חובות העבר של המרכז ואיפשר את המשך פעילותו השוטפת, כמרכז רב שירותי לקידום תפקודי ותעסוקתי של אנשים עם לקויות ראייה או עיוורון.